Posuny preferencí v čase - longitudinální výzkum Život během pandemie (PAQ Research, N=1855)

Při najetí na diagram jsou zobrazeny tisíce hlasů. Projekce jsou přibližné - odchylka je +/- 20 tisíc hlasů u menších přelivů a +/- 60 tisíc u těch největších. Analýza vychází z 1836 respondentů panelu Život během pandemie. Data jsou kromě socio-demografie dováženy, aby odpovídaly výsledkům voleb s přesností na desetiny procenta. V Sankeyho diagramu pro přehlednost nejsou zobrazeni lidé, kteří se od dubna 2021 do voleb nechtěli zúčastnit.